Εφαρμογές GIS για το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Αρτας
Εφαρμογές GIS για το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Αρτας
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2018-

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ εκπονεί το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού για το Δήμο Αρταίων. Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) αποτελεί εφαρμογή του μέτρου "Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε Μεγάλες ΔΕΥΑ", με κωδικό WD05B020, το οποίο περιλαμβάνεταιστο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (ΦΕΚ 2292/Β/13-9-2013).

Στη Φάση Ι του έργου ανήκουν η συγκέντρωση, αποτύπωση και αποδελτίωση στοιχέιων και πληροφοριών που σχετίζονται με το εξωτερικό υδραγωγείο της Aρτας (εξυπηρετεί 43000 κατοίκους), προκειμένου να δημιουργηθεί μια εύχρηστη και κατά το δυνατό πλήρης βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιείται και θα επικαιροποιείται από τη ΔΕΥΑΑ.

Συγκεκριμένα αποτυπώθηκαν με GPS τα στοιχεία του εξωτερικού υδραγωγείου της Aρτας σε όλο το μήκος του έργου (συνολική έκταση 402km2) και συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη κατάστασή και τα χαρακτηριστικά τους μέσω ερωτηματολογίων. Οι χωρικές και θεματικές πληροφορίες καταχωρήθηκαν σε γεωγραφική βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του ΣΑΝ. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το μήκος του εξωτερικού υδραγωγείου που έχει καταγραφεί και καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων είναι περίπου 170km, οι δεξαμενές και τα αντλοστάσια ανέρχονται σε 75 και οι πηγές σε 22.

Με την ολοκλήρωση της Φάσης Ι του έργου, δημιουργήθηκε μια πλήρης βάση δεδομένων με χωρική πληροφορία για όλα τα στοιχεία του υδραγωγείου που συνοδεύεται από τα χαρακτηριστικά τους, ένα σύστημα GIS συμβατό με τις ανάγκες και τον εξοπλισμό της ΔΕΥΑΑ καθώς και πλήθος θεματικών χαρτών.

 

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το έργο προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος GIS για το δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Χανίων.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το σύστημα παρακολούθησης, διαχείρησης και ανίχνευσης διαρροών για το δίκτυο ύδρευσης του Ρεθύμνου για το οποίο αναπτύχθηκαν εφαρμογές GIS.
Η ΝΑΜΑ δημιούργησε ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ-GIS) για το εξωτερικό υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας.