Τεχνικός Σύμβουλος ΣΔΙΤ Φράγμα Χαβρία Χαλκιδικής
Τεχνικός Σύμβουλος ΣΔΙΤ Φράγμα Χαβρία Χαλκιδικής
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Δ18)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2019-

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου που αφορούν στην υποβοήθηση της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) για τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία του έργου "Φράγμα Χαβρία Χαλκιδικής, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) και εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης - Α' Φάσης" και περιλαμβάνει τις εξής υποδομές:

- Φράγμα Χαβρία, όγκου 1.800.000m3 και συνοδά τεχνικά έργα,

- Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) δυναμικότητας 55.000m3 /ημέρα,

- Εξωτερικά δίκτυα συνολικού μήκους 62χλμ / Δεξαμενές / Αντλιοστάσια.