Τεχνικός Σύμβουλος του προγράμματος "ΟΔΥΣΣΕΥΣ"
Τεχνικός Σύμβουλος του προγράμματος
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΑΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2003-2006

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο: "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)". Στόχος του προγράμματος "ΟΔΥΣΣΕΥΣ" ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση και διαχείριση υδροσυστημάτων και αποσκοπεί στην υποστήριξη αποφάσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Κύριο παραδοτέο του έργου ήταν ένα εμπορικό λογισμικό γενικής χρήσης (ΥΔΡΟΓΑΙΑ), το κεντρικό σύστημα του οποίου προσομοιώνει και βελτιστοποιεί τη λειτουργία των υδροσυστημάτων. Παράλληλα αναπτύχηκαν και μια σειρά από άλλες συνεργαζόμενες εφαρμογές λογισμικού (Υδρογνώμων, Υδρόγειος, Υδρονομέας, Όμβριος, Δίψος, Κασταλία, Πυθία, Αλς, Ρύπος, Ζυγός, Ερμής, Λέρνη, Ηριδανός), για τις οποίες έχει προβλεφθεί να αλληλεπιδρούν με Συστήματα Γεωραφικής Πληροφορίας (GIS) και οι οποίες έχουν εφαρμογές σε υδρολογικές μελέτες και μελέτες ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων.