ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε στατικές μελέτες για το Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας δυναμικότητας 15.5 MW στη νήσο Ρεβυθούσα που βρίσκεται στο Σαρωνικό Κόλπο, πλησίον της νήσου Ψυττάλειας.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη μεταλλικής πεζογέφυρας της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα - ΣΚΑ στη ΧΘ 18+198.
Η ΝΑΜΑ εκπόνησε την οριστική μελέτη και ανέλαβε την επίβλεψη της κατασκευής για το κτίριο του Ελέγχου Κυκλοφορίας (CTC) στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών.
| 1 |