07/12/2015 Ανακύκλωση μπαταριών

Παραδόθηκαν στην εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ δύο στήλες με μπαταρίες για ανακύκλωση, οι οποίες συλλέχθηκαν στα γραφεία της ΝΑΜΑ, αποδεικνύοντας την αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία από την οποία διαπνέονται όλοι οι άνθρωποι της εταιρείας.