01/09/2016 Ολοκλήρωση κατασκευής ΕΕΛ Aνδρου

    

    

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ΕΕΛ του Δήμου Aνδρου, της οποίας τη μελέτη εφαρμογής εκπόνησε η ΝΑΜΑ. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο, πέραν των τεχνικών δυσκολιών, είχε να αντιμετωπίσει την πρόσθετη πρόκληση της ομαλής ένταξης στο κυκλαδίτικο τοπίο. Ο στόχος επετεύχθη!