03/10/2016 Επίσκεψη στο Κάρντιφ της Ουαλίας

  

Μηχανικοί της ΝΑΜΑ επισκέφτηκαν το Κάρντιφ της Ουαλίας στα πλαίσια της μελετητικής υποστήριξης για την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής. Ειδικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει την εγκατάσταση πλακών σταθερής επιδομής, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που ανέπτυξε η ΝΑΜΑ σε άλλα αντίστοιχα έργα.