16/12/2016 Γενική συνέλευση ΣΕΓΜ

  

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ. Στην -εξαιρετικά παρουσιασμένη- Έκθεση Πεπραγμένων του ΔΣ αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι δυσκολίες μέσα από τις οποίες δραστηριοποιούνται οι ελληνικές μελετητικές επιχειρήσεις καθώς και οι πολύ αβέβαιες προοπτικές που διαμορφώνονται για την επόμενη χρονιά.