24/11/2017 Πιστοποιήσεις EN ISO 9001:2015 και EN ISO 14001:2015

          

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επαναπιστοποίηση της ΝΑΜΑ για την εφαρμογή συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015. 

Επιπλέον, η ΝΑΜΑ πιστοποίηθηκε για την εφαρμογή συστημάτος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015.