14/02/2018 Κέντρο Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ"

  

Συνεργάτες της ΝΑΜΑ επισκέφτηκαν το Κέντρο Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ", στα πλαίσια δωρεάς που πραγματοποίησε η εταιρεία προς το Ίδρυμα. Στο κέντρο φιλοξενούνται σήμερα 80 περίπου παιδιά, ηλικίας έως 6 ετών. Η συνάντηση με τα παιδάκια ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, μέσα σε ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι που το λειτουργούν. Χρειάζεται (και αξίζει) να τύχει της συμπαράστασης όλων μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι.

Πληροφορίες για το Κέντρο Βρεφών μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://kvmhtera.gr