02/07/2019 Εσπερίδα Μη Κορεσμένων Εδαφών

   

Η ΝΑΜΑ και η NAMALAB ήταν χορηγοί της Εσπερίδας Μη Κορεσμένων Εδαφών που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2019 από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής.