11/12/2020 Διευθέτηση ρεμάτων Ερασίνου και Εσχατιάς

 

 

Η εταιρεία ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΤΜΕ Πέππας και Συνεργάτες ΕΕ ανέλαβαν την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων: "Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής" και "Διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς, τμήμα από συμβολή αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφόρο Πάρνηθος". Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνουν υδραυλικό, γεωτεχνικό και στατικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, αναφέρονται στην υποστήριξη της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του ΥΠΟΜΕ στη διαχείριση της σύμβασης κατασκευής του κάθε έργου, στην πραγματοποίηση ποιοτικών ελέγχων σε όλα τα τμήματα των έργων, στην υποστήριξη της Υπηρεσίας κατά τη φάση παρακολούθησης των έργων από τους Φορείς Χρηματοδότησης, καθώς και στην παραλαβή των ως άνω έργων. Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα εδώ και εδώ.