06/04/2021 Σεμινάριο για Γεωμετρικό Σχεδιασμό και Επιδομή Γραμμών Μετρό

Η Διεθνής Ένωση Δημόσιων Μεταφορών UITP ανέθεσε στη ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ την ετοιμασία εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τη NTA Metropolitan Mass Transit System LTD, σχετικά με το Γεωμετρικό Σχεδιασμό Γραμμών Μετρό και τα Συστήματα Σιδηροδρομικής Επιδομής Μετρό. Η NTA είναι ο αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων δημόσιων μεταφορών για το Τελ Αβίβ.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διήρκησε 4 μέρες και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 15-16 και 21-22 Μαρτίου 2021. Το σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες. Τα θέματα που καλύφθηκαν αυτές τις 4 ημέρες είναι τα εξής:

ΗΜΕΡΑ 1:

 • Ανάπτυξη Γραμμών & Σταθμών Μετρό: Από το σχεδιασμό στη μελέτη
 • Τυπικές διατομές σήραγγας Μετρό
 • Γεωμετρικός σχεδιασμός γραμμών Μετρό – Διεπαφή με χαρακτηριστικά του τροχαίου υλικού
 • Ορισμοί ταχυτήτων
 • Παράμετροι γεωμετρικού σχεδιασμού γραμμών Μετρό
 • Σχεδιασμός ειδικής σιδηροδρομικής επιδομής

ΗΜΕΡΑ 2:

 • Παράμετροι γεωμετρικού σχεδιασμού Μετρό και περιβαλλοντική θεώρηση
 • Παράμετροι γεωμετρικού σχεδιασμού Μετρό και ελαχιστοποίηση φθοράς τροχού - σιδηροτροχιάς
 • Ανοχές τροχιάς
 • Περιτυπώματα και αποστάσεις ασφαλείας
 • Επαλήθευση γεωμετρικού σχεδιασμού γραμμών Μετρό.

ΗΜΕΡΑ 3:

 • Συστήματα σιδηροδρομικής επιδομής γραμμών Μετρό.

ΗΜΕΡΑ 4:

 • Ζητήματα μελέτης και κατασκευής σιδηροδρομικής επιδομής Μετρό
 • Στατική μελέτη σιδηροδρομικής επιδομής Μετρό 

Εισηγητές αυτού του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν η Ελένη Παπατζίκου, ο Κώστας Παναγιωτόπουλος και ο Δημήτρης Κάτσιος.