01/12/2021 ΣΒΑΚ Λευκωσίας


  

Η Κοινοπραξία «NAMA ΑΕ - TREDIT ΑΕ» υπέγραψε στη Λευκωσία της Κύπρου, τη σύμβαση «Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της πόλης της Λευκωσίας» με το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, το Υπουργείο και οι Τοπικές Αρχές Λευκωσίας εκπροσωπήθηκαν από αντιπροσώπους, μεταξύ άλλων ο Υπουργός κ. Γιάννης Καρούσος και ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ενώ η ΝΑΜΑ Α.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον Επικεφαλής του Συγκοινωνιακού Τομέα της εταιρείας, κ. Πάνο Παπαδάκο.

Αντικείμενο του Έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ για την ευρύτερη αστική περιοχή της πόλης της Λευκωσίας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά ολοκληρωμένα έργα και σχέδια, αλλά και τις μελέτες και τα έργα που προωθούνται ήδη στην περιοχή. Πρόκειται για έργο στρατηγικού σχεδιασμού που θα καταλήξει σε μέτρα βιώσιμης κινητικότητας και έργα, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των συστημάτων μεταφορών που υφίστανται, την μείωση των επιπτώσεων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (ρύπανση, θόρυβο, κ.λπ.), ενώ έμφαση θα δοθεί στην ανάπλαση και στην αναζωογόνηση των αστικών πυρήνων.

Το ΣΒΑΚ θα αποτελέσει εργαλείο στη λήψη αποφάσεων για τα επόμενα χρόνια με χρονικό ορίζοντα το 2030 και θα λειτουργεί ως κατευθυντήρια γραμμή για το Υπουργείο και την τοπική διοίκηση στην ανάπτυξη τόσο του συστήματος μεταφορών της χώρας όσο και του αστικού χώρου. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 20 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.