10/02/2022 ΣΔΛΑΠ Κεντρικής Μακεδονίας

 

Η εταιρεία ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ σε κοινοπραξία με τους ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., CONSORTIS, ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, Αλίκη Τσαρούχη και Γεώργιο Παπανικολάου, υπέγραψε σύμβαση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για την υλοποίηση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δρ. Ιωάννης Σάββας,  ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, κος Στέλιος Μιχαηλίδης και ο Γιάννης Βαζίμας, Αναπληρωτής Κοινός Εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας. Το έργο αποτελεί εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων με σκοπό την επίτευξη του κύριου στόχου της Οδηγίας, δηλαδή την επίτευξη “καλής” κατάστασης των υδάτων.