Αγωγός φυσικού αερίου TAP - Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες
Αγωγός φυσικού αερίου TAP - Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες
ΠΕΛΑΤΗΣ: EON GmbH / ASPROFOS SA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ/ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2013-10/2013

ΠεριγραφήH NAMA ολοκλήρωσε τις γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAP στο Τμήμα ΙΙ της ανατολικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα το έργο αφορούσε το τμήμα από το Κοπτερό Ροδόπης έως τη Συμβολή Σερρών, συνολικού μήκους 100km. Η γεωτεχνική έρευνα περιελάμβανε 99 περιστροφικές, δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και 80 γεωτρήσεις Auger, συνολικού βάθους 1810m, εκτέλεση επιτόπου δοκιμών SPT και MAAG και εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής (~ 3650 δοκιμές), εντός σφιχτού χρονοδιαγράμματος ερευνών (υπαίθρου και εργαστηρίου) 2 μηνών. Η γεωτεχνική αξιολόγηση αφορούσε τις θέσεις διασταυρώσεων (crossings) και τις περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος (special areas) του αγωγού φυσικού αερίου TAP. Για το λόγο αυτό το έργο χωρίστηκε σε 51 περιοχές οι οποίες μελετήθηκαν ξεχωριστά. Μελετήθηκαν επίσης σε επίπεδο προμελέτης επιμέρους γεωτεχνικά θέματα, μεταξύ των οποίων η εφαρμογή της μεθόδου της οριζόντιας διάτρησης (διέλευση ποταμού Νέστου) και η κατασκευή σε περιοχές με λασπώδεις πυθμένες, ενώ ελέγχθηκαν η διογκωσιμότητα του εδάφους, ο κίνδυνος ρευστοποίησης και η σεισμικότητα.

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τις γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες του ορεινού τμήματος, μήκους 3 km, της Περιμετρικής Οδού Λουτρακίου.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε την οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής για την ΕΕΛ στο Ράζλογκ Βουλγαρίας στα πλαίσια της οποίας εκπονήθηκαν γεωτεχνικές μελέτες.
Η NAMALAB ανέλαβε τον ποιοτικό έλεγχο για την κατασκευή του «Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)».