Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης της Κυκλοφορίας στην Γκαμπορόν της Μποτσουάνα
Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης της Κυκλοφορίας στην Γκαμπορόν της Μποτσουάνα
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ/ ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ/ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2013-03/2018

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ είναι επικεφαλής της ομάδας μελέτης του έργου το οποίο είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος «Botswana Integrated Transport Project». Το έργο υλοποιείται με τη συνδρομή της World Bank. Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων μεταφοράς και την ανταγωνιστικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην πρωτεύουσα της Μποτσουάνα, Γκαμπορόν. Αυτά θα επιτευχθούν αναπτύσσοντας την επιχειρηματικότητα στο δημόσιο τομέα, βελτιώνοντας τις συγκοινωνιακές υποδομές και προκαλώντας τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας το οποίο θα αυξήσει την κυκλοφοριακή ικανότητα στις διασταυρώσεις και θα βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη, παράλληλα με τη λειτουργία μέσων μαζικής μεταφοράς με έμφαση στην προτεραιότητα και στη βελτιστοποίηση της κίνησής τους. Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μεταξύ άλλων τις απαιτούμενες επί τόπου έρευνες, μελέτες και αναλύσεις για το νέο κεντρικό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Προετοίμασε ακόμα τα τεύχη δημοπράτησης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Το έργο ακόμα περιλαμβάνει υποστήριξη στην αναθέτουσα αρχή κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, επίβλεψη της κατασκευής και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος (3 χρόνια) μέχρι την παράδοση στην υπηρεσία που θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του.

Δείτε εδώ σχετική δημοσίευση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.tovima.gr.

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ παρείχε υπηρεσίες κυκλοφοριακού συμβούλου, στα πλαίσια του προγράμματος υλοποίησης αυτοκινητοδρόμων με συμβάσεις παραχώρησης.
Η ΝΑΜΑ συμμετέχει στην ομάδα μελέτης τριών ανισόπεδων κόμβων και συγκεκριμένα στις διασταυρώσεις της of Kt Motsete Drive - Western Bypass με τις οδούς Lobatse road, Willie Seboni road και Kudumatse Drive στην Γκαμπορόν της Μποτσουάνα.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές μελέτες στα πλαίσια της μελέτης του ΤΡΑΜ της Αθήνας.