ΕΕΛ, Δίκτυα Αποχέτευσης και Ύδρευσης στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη
ΕΕΛ, Δίκτυα Αποχέτευσης και Ύδρευσης στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2014 - 2016

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ συμμετείχε στην κοινοπραξία για μελέτες έργων ΕΕΛ, αποχέτευσης και ύδρευσης σε διάφορες πόλεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Στα πλαίσια της προσπάθειας της Βοσνίας να ενταχθεί μελλοντικά στην ΕΕ, η χώρα θέλει να προσαρμοστεί στην περιβαλλοντική νομοθεσία της. Το έργο περιλάμβανε μελέτες σκοπιμότητας, προμελέτες και οριστικές μελέτες εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών και οριστικές μελέτες για δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων. Επίσης η εταιρεία συμμετείχε στην προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης. Οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία καλύπτοντας ανάγκες πόλεων έως 25000 ισοδύναμο πληθυσμό η κάθε μία.

Δείτε εδώ την τελική μπροσουρα παρουσίασης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Σχετικά Έργα
H NAMA ολοκλήρωσε τη μελέτη του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας - Β΄ Φάση καθώς επίσης και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην ομάδα μελέτης για το στρατηγικό σχεδιασμό του αποχετευτικού δικτύου της Θεσσαλονίκης.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη αποχέτευσης εσωτερικών δικτύων και αγωγών μεταφοράς του Καπανδριτίου.