ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ & GIS

Η εξέλιξη των συστημάτων γεωπληροφορικής, ιδιαίτερα με τη βοήθεια των πληροφοριών που προέρχονται από δορυφόρους, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εξοπλισμού έχει οδηγήσει τον τομέα της τοπογραφίας σε νέες προκλήσεις, ενώ παράλληλα μπορεί να προσφέρει σημαντικότατη υποστήριξη σε πλήθος δραστηριοτήτων τόσο στον τομέα των τεχνικών έργων όσο και σε όλους τους τομείς των οικονομικών δραστηριοτήτων (τουρισμός, συγκοινωνία, κτηματολόγιο κλπ).

Η ΝΑΜΑ, παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις και εξοπλιζόμενη με τα πλέον σύγχρονα συστήματα, έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον τομέα Τοπογραφίας και GIS, που αφορά τις ανάγκες υποστήριξης των μελετών τεχνικών έργων (υδραυλικών, συγκοινωνιακών, στατικών) αλλά και τις ανάγκες δόμησης συστημάτων παρακολούθησης έργων με συστήματα GIS. Ιδιαίτερα η ΝΑΜΑ έχει αναπτυχθεί στον τομέα του Κτηματολογίου, όντας από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που συμμετείχαν σε παρόμοια προγράμματα και έχοντας επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε σχετικό εξοπλισμό και εκπαίδευση προσωπικού.


Υπεύθυνος τομέα:

Δημήτρης Κάτσιος
Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος
email: dkatsios@namanet.gr
   

 

| 1 |