ΣΤΑΤΙΚΑ

Ο τομέας της στατικής εμπλέκεται σχεδόν σε κάθε έργο του μηχανικού. Οι σύγχρονες κατασκευές απαιτούν οικονομικές, λειτουργικές, βιώσιμες και ασφαλείς λύσεις. Η σωστή επιλογή της γεωμετρίας, των υλικών καθώς και η πρόβλεψη των στατικών και δυναμικών φορτίσεων που ενδέχεται να επιβληθούν στην κατασκευή αποτελούν κριτήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση και αντοχή του έργου στο χρόνο.

Η ΝΑΜΑ διαθέτει εκτενή εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε έργα που απαιτούν σύνθετες στατικές μελέτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά τέτοια έργα είναι Τεχνικά Έργα της Εγνατίας Οδού, σιδηροδρομική γραμμή Τρεις Γέφυρες-ΣΚΑ, ΤΡΑΜ Αθήνας, KΕΛ Ψυτάλλειας – Β΄ Φάση, Ελληνικό Σχολείο στο Μόναχο κ.α.


Υπεύθυνος τομέα:

Μιχάλης Καλούδης
Πολιτικός Μηχανικός -
Δομοστατικός
email: mkalou@namanet.gr
   


| 1 |