ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ

Η σωστή διερεύνηση και αξιολόγηση της γεωλογίας και των γεωτεχνικών συνθηκών αποτελεί το πρώτο βήμα για την επιτυχή ολοκλήρωση των περισσότερων τεχνικών έργων. Όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με το υπέδαφος των κατασκευών είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν εκ των προτέρων και να επιλυθούν με βέλτιστες τεχνικοοικονομικές λύσεις.

Ο τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωτεχνικής Μηχανικής της ΝΑΜΑ, παρέχει ένα ευρύ φάσμα μελετητικών υπηρεσιών, που αφορούν σε θέματα γεωλογικού και γεωτεχνικού ενδιαφέροντος.

Από το 2009 λειτουργεί και το εργαστήριο γεωτεχνικής μηχανικής της NAMALAB ΑΕ, το οποίο είναι αδειοδοτημένο από το ΚΕΔΕ και διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 από την ΕΣΥΔ ΑΕ.

Το προσωπικό του τμήματος διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία σε τεχνικογεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωτεχνικές και γεωπεριβαλλοντικές έρευνες και μελέτες. Μεταξύ των έργων στα οποία η ΝΑΜΑ έχει ολοκληρώσει σχετικές έρευνες και μελέτες συγκαταλέγονται ο Αγωγός Φυσικού Αερίου TAP, η Εγνατία Οδός, ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αθηνών, το ΤΡΑΜ Αθηνών και οι επεκτάσεις του, η σιδηροδρομική γραμμή Krumovo – Parvomaj (Βουλγαρία), η Γέφυρα Κλόκοβα της Ιόνιας Οδού κ.α.


Υπεύθυνοι τομέα:

Νίκος Σιδέρης
Γεωλόγος
email: sideris.n@namalab.gr
  Χρήστος Στρατάκος
Πολιτικός Μηχανικός -
Εδαφοτεχνικός ΜSc
email: stratakos@namalab.gr

 

| 1 |