ΝΕΡΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το νερό αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη. Καταλαμβάνει το 70% της επιφάνειας της γης, ωστόσο μόλις το 2,3% είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο. Οι συνεχώς αυξανόμενες καθημερινές δραστηριότητες διαταράσσουν τον κύκλο του νερού και απαιτούν λύσεις που να διαφυλάττουν την ορθολογική χρήση και διαχείριση των υδάτων. Ωστόσο, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τις κάθε είδους ανθρώπινες επεμβάσεις είναι εντονότατη. Τα τελευταία χρόνια, έχει διαμορφωθεί σε σημαντικό βαθμό περιβαλλοντική συνείδηση και αναπτύσσονται συνεχώς δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Στον τομέα Νερό και Περιβάλλον, η ΝΑΜΑ έχει αναπτύξει σημαντική δράση στα πλαίσια της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαθέτει εκτενή εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση, καλύπτοντας όλο το φάσμα των έργων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχοντας ολοκληρώσει μελέτες σύνθετων έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η ΕΕΛ Ψυτάλλειας – Β΄ Φάση, Ύδρευση και Αποχέτευση για το Sibiu της Ρουμανίας, Σύμβουλος για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, Κέντρο Ιστιοπλοΐας ΑΘΗΝΑ 2004 κ.α.


Υπεύθυνοι τομέα:

Νίκος Κάρτσωνας
Πολιτικός Μηχανικός -
Υγειονολόγος ΜSc
email: nkarts@namanet.gr
Στέλιος Δρόσης
Πολιτικός Μηχανικός -
Υγειονολόγος ΜSc
email: sdrosis@namanet.gr
Κώστας Λαζαράκης
Πολιτικός Μηχανικός -
Υδραυλικός
email: klazar@namanet.gr
 

 

| 1 |