03/04/2017 Ολοκλήρωση Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας
Ολοκληρώθηκε από την εταιρεία ΝΑΜΑ, ως επικεφαλής Κ/Ξιών, η κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας (Flood Hazard and Flood Risk Maps) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, για τα Υδατικά Διαμερίσματα Αττικής (EL06), Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07), Ανατολικής Μακεδονίας (EL11), Θράκης (EL12) και Νήσων Αιγαίου (EL14), στα πλαίσια των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νήσων Αιγαίου. Τα στοιχεία των χαρτών έχουν αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (floods.ypeka.gr) και στην ειδική βάση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (https://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/fhrm).