Σχέδιο Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Αρτας
Σχέδιο Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Αρτας
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2018-2020

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού για το Δήμο Αρταίων. Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.) αποτελεί εφαρμογή του μέτρου "Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε Μεγάλες ΔΕΥΑ", με κωδικό WD05B020, το οπoίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (ΦΕΚ 2292/Β/13-9-2013). Το μέτρο ανήκει στην κατηγορία των βασικών μέτρων για την προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού και εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού. Το ΣΑΝ αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων, από το σημείο υδροληψίας μέχρι τη διανομή, υιοθετώντας την αρχή των "πολλαπλών φραγμών" (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε στάδιο του συστήματος υδροδότησης. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της υπηρεσίας, μεταξύ άλλων, είναι:
- Φαση Ι: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης - σύστημα GIS & προετοιμασία οδηγού εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού
- Φάση ΙΙ: Εφαρμογή οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού
- Φάση ΙΙΙ: Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού
Ο πληθυσμός της περιοχής μελέτης είναι 43.000 κάτοικοι και η έκταση της περιοχής μελέτης είναι 402km2.

Συνεργάτες της ΝΑΜΑ παρουσίασαν το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού στο Δήμαρχο Αρταίων και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ καθώς και σε άλλους εκπροσώπους της ΔΕΥΑΑ. Σχετικές δημοσιεύσεις έγιναν στους ιστότοπους της ΕΡΤ και της ΔΕΥΑΑ.

 

 

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού για τη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας.
Η ΝΑΜΑ εκπονεί το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού για το Δήμο Σερρών.