06/08/2015 ΚΠΣΙΝ - Ολοκλήρωση στεγάστρου από Ferrocement

Το στέγαστρο του νέου κτιρίου της Όπερας στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι πλέον «στον αέρα». Το στέγαστρο είναι μεγάλων ανοιγμάτων και είναι κατασκευασμένο από τσιμεντοκονίαμα υψηλής αντοχής (Ferrocement). Η NAMALAB συμμετέχει στο έργο αυτό, πραγματοποιώντας τον ποιοτικό έλεγχο του τσιμεντοκονιάματος του στεγάστρου καθώς και του συνόλου των κατασκευών του έργου «Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)».