22/9/2017 Ημερίδες Διαβούλευσης Διαχειρ. Σχεδίων Πλημμυρών νήσων Αιγαίου

 

Πραγματοποιήθηκαν οι Ημερίδες Διαβούλευσης για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14), το οποίο συνέταξε Κοινοπραξία μελετητικών γραφείων με επικεφαλής την εταιρεία ΝΑΜΑ. Η πρώτη Ημερίδα διεξήχθη στη Σύρο στις 6/9/2017 και η δεύτερη στη Μυτιλήνη στις 20/9/2017. Υπήρξε σημαντική και, κυρίως, ουσιαστική συμμετοχή στις δύο αυτές διαβουλεύσεις. Στις συζητήσεις αναδείχθηκε η ανάγκη προσαρμογής της Οδηγίας 2007/60 ΕΚ στην αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν σε μικρότερα μέρη, όπως αυτά των νήσων του Αιγαίου Πελάγους.