25/10/2017 Ημερίδες Διαβούλευσης Διαχειριστικών Σχεδίων Πλημμυρών

 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι Ημερίδες Διαβούλευσης για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας (EL11), Θράκης (εκτός της λεκάνης απορροής του π. Έβρου) (EL12) και Αττικής (EL06) τα οποία συνέταξε Κοινοπραξία μελετητικών γραφείων με επικεφαλής την εταιρεία ΝΑΜΑ (Σέρρες στις 18/10/2017, Καβάλα στις 20/10/2017 και Αθήνα στις 24/10/2017). Υπήρξε διάχυτη ικανοποίηση για το ότι η χώρα αποκτά εθνικά Σχέδια Διαχείρισης στον τομέα των πλημμυρών. Μακάρι να υπάρξει συνέχεια με τις απαραίτητες αξιολογήσεις και αναθεωρήσεις.