29/06/2020 Προκήρυξη Α Φάσης έργου ύδρευσης Χαβρία (ΣΔΙΤ)

Αναρτήθηκε η προκήρυξη της Α' Φάσης (υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) του Διαγωνισμού για το έργο "Φράγμα Χαβρία Χαλκιδικής, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού και Δικτύα Ύδρευσης". Πρόκειται για το πρώτο έργο ύδρευσης που υλοποιείται με Σύμπραξη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα. Η ΝΑΜΑ παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου που αφορούν στην υποβοήθηση της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε τεχνικά θέματα μέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης.

Σχετική δημοσίευση για το έργο μπορείτε να δείτε εδώ.